PERKHIDMATAN TEMPOH  

 PELUPUSAN

-PERMOHONAN PEMBERMILIKAN (SEKSYEN 76 KTN)1965

-PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (SEKSYEN 65 KTN) 1965

-PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (SEKSYEN 69 DAN 70 KTN)1965

-PERMOHONAN PERIZABAN (SEKSYEN 62 KTN) 1965

-PAJAKAN TANAH RIZAB (SEKSYEN 63 KTN) 1965

PEMBANGUNAN

-PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BERMILIK SEMULA DI BAWAH (SEKSYEN 204 (A) 1965

-PERMOHONAN SERENTAK PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT TANAH DI BAWAH (SEKSYEN 124A) 1965

-PERMOHONAN PECAH SEMPADAN (SEKSYEN 137 KTN 1965

-PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH KERAJAAN (SEKSYEN 197 & 76 KTN) 1965

-PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN (SEKSYEN 142 KTN) 1965

-PERMOHONAN PENYATUAN TANAH (SEKSYEN 148 KTN) 1965

-PERMOHONAN TUKAR SYARAT TANAH (SEKSYEN 124 KTN) 1965

-PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 3(1)(a)(b)(c) APT 1960

TEKNIKAL

-PENGUATKUASAAN DI BAWAH (SEKSYEN 425 KTN) 1965

-PENGUATKUASAAN DI BAWAH (SEKSYEN 426 KTN) 1965

-PENGURUSAN PELANGGARAN SYARAT DI BAWAH (SEKSYEN 127 KTN) 1965

 

 

10 BULAN

10 BULAN

8BULAN

8 BULAN

10 BULAN

 

10 BULAN

10 BULAN

 

10 BULAN

10 BULAN

10 BULAN

6 BULAN

10 BULAN

12 BULAN

 

5 HARI

5 HARI

5 HARI