AKTIVITI

NORMA MASA

*MEMBUAT BAYARAN BIL-BIL DAN SEMUA TUNTUTAN YANG DIKEMUKAN

10 HARI

(DARI TARIKH DITERIMA)

*PROSES DOKUMEN PENGESAHAN DALAM JAWATAN SEBAIK SAHAJA TEMPOH PERCUBAAN TAMAT (JIKA SEMUA SYARAT PERCUBAAN DIPENUHI)

7 HARI

*EDARKAN MAKLUMAT/PEKELILING KERAJAAN/MEMO KEPADA KETUA BAHAGIAN DARI TARIKH DITERIMA/DISEDIAKAN

3 HARI

*PROSES MENYELESAIKAN ADUAN AWAM

14 HARI

*MEMASTIKAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN DIHANTAR KE BPSM SELEPAS GENAP 3 TAHUN PERKHIDMATAN

7 HARI