PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN

 

AKTIVITI

NORMA MASA

PEMBANGUNAN SOSIAL

 

Menyelaras Perlantikan MPKK bagi Kampung-Kampung Tradisi dan Kampung-Kampung Baru Cina

3 hari

   

Penyediaan baucer pembayaran elaun Ketua-Ketua Kampung dan Elaun Pengendalian Mesyuarat MPKK

1 hari

Menyelaras Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat meliputi program-program di bawah Kerajaan Negeri dan Persekutuan seperti:-

Pendaftaran E-Kasih,Program Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT), Program Peningkatan Pendapatan, Program bantuan Ibu Tunggal dan sebagainya

14 hari

PEMBANGUNAN FIZIKAL

 

Penyediaan Iklan/Lawatan Tapak/Tutup Sebutharga

14 hari

   

Tawaran Kepada Kontraktor Berjaya

3 hari

   

Pengeluaran dan Penyediaan Inden Kerja

3 hari

   

Pengesahan Siap Kerja

7 hari

   

Penyediaan Baucer Bayaran (sekiranya dokumen lengkap)

3 hari

   

Penyediaan laporan projek pembangunan dan pengemaskinian maklumat projek pembangunan daerah

3 hari

   
Menyelaras permohonan projekPembangunan LuarBandar di kawasan MPKK di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri seperti MARRIS, LampuJalan Kampung (LJK), Dasar Pencahayaan, BekalanAir LuarBandar (BALB), Bekalan Elektrik Luar Bandar dan sebagainya.           14 hari

ADUAN AWAM

 

Memaklumkan semula kepada pengadu daripada tarikh diterima

5 hari