KEDUDUKAN JALAN PERHUBUNGAN (TERMASUK JALAN KERETAPI)

DAN JAMBATAN YANG DITENGGELAMI AIR

BIL

BIL. RUJUKAN

TARIKH/ WAKTU KEJADIAN

LOKASI

JAUH DAN DALAMNYA AIR

TEGAHAN KEPADA KEADAAN

LALUAN PILIHAN LAIN CATATAN
               

 

- TIADA BUAT MASA INI -