PEGAWAI KESELAMATAN MAKLUMAT JABATAN (ICTSO)

 

fahmi

fahmi nama

PERANAN ICTSO PDKG

 1. Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT PDKG;
 2. Menguatkuasakan pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT PDKG;
 3. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT PDKG kepada semua pengguna;
 4. Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT PDKG;
 5. Menjalankan pengurusan risiko;
 6. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;
 7. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;
 8. Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan Negeri Sembilan (CERTNS), PDKG dan ICTSO memaklumkannya kepada CIO Jabatan;
 9. Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera; dan
 10. Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.
 11. Menjalankan penilaian untuk memastikan tahap keselamatan ICT dan mengambil tindakan pemulihan atau pengukuhan bagi meningkatkan tahap keselamatan infrastruktur ICT supaya insiden baru dapat dielakkan.