LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

WEBSITE RASMI

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Bersih . Muafakat . Sejahtera

LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Visi Dan Misi

VISI

Menjadikan organisasi yang unggul dalam pentadbiran Daerah dan Tanah berteraskan perkhidmatan yang mesra,
berkualiti dan berintergriti.

MISI

Memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan
dengan mesra, berkualiti dan berinteĝriti pada setiap masa.

OBJEKTIF

  1. Merancang, melaksanakan dan memantau pembangunan daerah dengan cekap dan teratur selaras  dengan visi dan misi Kerajaan Negeri Sembilan.
  2. Merancang dan bertindak secara proaktif untuk menguruskan pembangunan tanah dan pungutan hasil dengan cekap dan teratur berlandaskan peruntukan undang – undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
  3. Merancang dan menguruskan pentadbiran organisasi serta pembangunan sumber manusia yang berkualiti dan dinamik.
  4. Merancang dan melaksanakan istem pengurusan kewangan yang cekap dengan memenuhi piagam pelanggan yang ditetapkan.
  5. Merancangkan, menyelaraskan dan melaksanakan proĝram sosioekonomi yang memenuhi kehendak Kerajaan Negeri Sembilan secara berterusan.
Skip to content