LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

WEBSITE RASMI

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Bersih . Muafakat . Sejahtera

LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Sejarah Penubuhan PDKG

Sejarah Penubuhan PDKG

Pentadbiran Daerah Kecil Dan Tanah Gemas, Negeri Sembilan diwujudkan pada 1 Januari 1988 sebagaiSub District bagi Daerah Tampin.Pentadbiran ini mempunyai sebuah pejabat yang beroperasi di Daerah Kecil Gemas mulai 1 Februari 1989 iaitu di bangunan Aked MARA Gemas.Diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pegawai Daerah dengan 12 orang kakitangan pada awalnya dan pada 1 November 1989 Pejabat Daerah Kecil Gemas telah berpindah ke Bangunan Komplek Pejabat Daerah Kecil dan Tanah Gemas yang baru. Jumlah kakitangan pada masa ini ialah seramai 36 orang, iaitu 29 orang adalah kakitangan tetap, 5 staf kontrak dan 2 staf ditumpangkan dari Pejabat Daerah Tampin.

Sejarah Penubuhan PDKG
pdkg2020
Skip to content