LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Bersih . Muafakat . Sejahtera

LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Unit Tanah Dan Penguatkuasaan

PERKHIDMATAN PERLUPUSAN TEMPOH
-PERMOHONAN PEMBERMILIKAN (SEKSYEN 76 KTN)1965 10 BULAN
-PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (SEKSYEN 65 KTN) 1965 10 BULAN
-PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (SEKSYEN 69 DAN 70 KTN)1965 8 BULAN
-PERMOHONAN PERIZABAN (SEKSYEN 62 KTN) 1965 8 BULAN
-PAJAKAN TANAH RIZAB (SEKSYEN 63 KTN) 1965 10 BULAN
 
PERKHIDMATAN PEMBAGUNAN TEMPOH
-PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BERMILIK SEMULA DI BAWAH (SEKSYEN 204 (A) 1965 10 BULAN
-PERMOHONAN SERENTAK PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT TANAH DI BAWAH (SEKSYEN 124A) 1965 10 BULAN
-PERMOHONAN PECAH SEMPADAN (SEKSYEN 137 KTN 1965
-PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH KERAJAAN (SEKSYEN 197 & 76 KTN) 1965 10 BULAN
-PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN (SEKSYEN 142 KTN) 1965 10 BULAN
-PERMOHONAN PENYATUAN TANAH (SEKSYEN 148 KTN) 1965 10 BULAN
-PERMOHONAN TUKAR SYARAT TANAH (SEKSYEN 124 KTN) 1965 6 BULAN
-PENGAMBILAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 3(1)(a)(b)(c) APT 1960 10 BULAN
PERKHIDMATAN TEKNIKL TEMPOH
-PENGUATKUASAAN DI BAWAH (SEKSYEN 425 KTN) 1965 5 HARI
-PENGUATKUASAAN DI BAWAH (SEKSYEN 426 KTN) 1965 5 HARI
-PENGURUSAN PELANGGARAN SYARAT DI BAWAH (SEKSYEN 127 KTN) 1965 5 HARI

Skip to content