PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN

 

AKTIVITI

NORMA MASA

PEMBANGUNAN SOSIAL

 

Menyelaras Perlantikan JKKK bagi Kampung-Kampung Tradisi dan Kampung-Kampung Baru Cina

3 hari

   

Penyediaan baucer pembayaran elaun Ketua-Ketua Kampung dan Elaun Pengendalian Mesyuarat JKKK

1 hari

Menyelaras Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat meliputi program-program di bawah Kerajaan Persekutuan seperti Pendaftaran E-Kasih, Program Bantuan Rumah,   Program Peningkatan Pendapatan, ASB Sejahtera, 1AZAM dan sebagainya

14 hari

   

PEMBANGUNAN FIZIKAL

 

Penyediaan Iklan/Lawatan Tapak/Tutup Sebutharga

14 hari

   

Tawaran Kepada Kontraktor Berjaya

3 hari

   

Pengeluaran dan Penyediaan Inden Kerja

3 hari

   

Pengesahan Siap Kerja

7 hari

   

Penyediaan Baucer Bayaran (sekiranya dokumen lengkap)

3 hari

   

Penyediaan laporan projek pembangunan dan pengemaskinian maklumat projek pembangunan daerah

3 hari

   

ADUAN AWAM

 

Memaklumkan semula kepada pengadu daripada tarikh diterima

5 hari