PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK TAHUN 2020 (SUKU TAHUN PERTAMA)

 

 UNIT PENTADBIRAN  l UNIT PEMBANGUNAN  l UNIT HASIL  l UNIT PENDAFTARAN l UNIT TANAH DAN TEKNIKAL 

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK TAHUN 2020 (SUKU TAHUN KEDUA) 

 

 UNIT PENTADBIRAN  l UNIT PEMBANGUNAN  l UNIT HASIL  l UNIT PENDAFTARAN l UNIT TANAH DAN TEKNIKAL 

jataNS