LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Bersih . Muafakat . Sejahtera

LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Pegawai Keselamatan Maklumat Jabatan (ICTSO)

PEGAWAI KESELAMATAN MAKLUMAT JABATAN (ICTSO)

PERANAN ICTSO PDKG

 1. Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT PDKG;
 2. Menguatkuasakan pelaksanaan Dasar Keselamatan ICT PDKG;
 3. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT PDKG kepada semua pengguna;
 4. Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT PDKG;
 5. Menjalankan pengurusan risiko;
 6. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;
 7. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian;
 8. Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindakbalas Insiden Keselamatan ICT Kerajaan Negeri Sembilan (CERTNS), PDKG dan ICTSO memaklumkannya kepada CIO Jabatan;
 9. Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera; dan
 10. Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran mengenai keselamatan ICT.
 11. Menjalankan penilaian untuk memastikan tahap keselamatan ICT dan mengambil tindakan pemulihan atau pengukuhan bagi meningkatkan tahap keselamatan infrastruktur ICT supaya insiden baru dapat dielakkan.
Skip to content