LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Bersih . Muafakat . Sejahtera

LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Keselamatan Portal

KESELAMATAN LAMAN WEB PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

 *Halaman ini adalah menerangkan Banner Sistem Keselamatan di PDKG yang dikemukakan kepada pengunjung / pengguna Laman Rasmi PDKG
 *Sebarang aktiviti serangan ke atas informasi atau Laman Web  Rasmi PDKG adalah dihalang oleh Sistem Keselamatan ini. Aktiviti yang dilakukan adalah dibawah pemantauan Kerajaan Malaysia:
^
Pemantauan Rangkaian ICT Sektor Awam Malaysia (PRISMA)
^
Computer Emergency Responde Team KPKT (CERT KPKT)
 *Kerajaan Malaysia berhak melakukan pemantauan, audit dan sekatan tanpa pengetahuan
 *Selain daripada itu, Sistem Keselamatan ini mampu mengenalpasti jika Web Browser / PC pengguna yang melayari Laman Web Rasmi PDKG terdapat  MALWARE SPYWARE di dalam. Ianya akan turut juga disekat dengan serta-merta
 *

Sekatan yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

keselamatan
Skip to content