UNIT TANAH DAN TPENGUATKUASAAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN TANAH

Pilih hubungan:
MOHD KHAIRUL BIN KHAMIS
PENOLONG PEGAWAI TANAH NT29
Alamat:
Pejabat Daerah Kecil & Tanah Gemas 73400, Gemas Negeri Sembilan.
Telefon:
607-948 1242 / 1253
Faks:
607-948 2395
Muat turun maklumat sebagai: vKad