LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PORTAL RASMI

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Bersih . Muafakat . Sejahtera

LOGO PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

PEJABAT DAERAH KECIL & TANAH GEMAS

Pindaan lindungi penjamin

SEREMBAN – Taklimat  Rang Undang-Undang Kebankrapan (Pindaan) 2016 (RUUK 2016) yang diadakan secara jelajah di semua cawangan, mampu menjadi platform penerangan kepada rakyat berkenaan dengan perubahan lapan dasar yang dikemukakan dalam RUUK 2016 tersebut.

Pengarah Jabatan Insolvensi Malaysia, Negeri Sembilan, Nurul Hidayah Ismail berkata, penerangan RUUK 2016 adalah disasarkan dalam kalangan agensi-agensi kerajaan, pemegang kepentingan dan pertubuhan badan bukan kerajaan (NGO) berkaitan.

Menurutnya, antara lapan perubahan dasar dalam RUUK 2016 yang perlu diketahui umum adalah penjamin sosial tidak boleh dibankrapkan.

“Dalam pindaan tersebut, ia memberi pelindungan kepada penjamin sosial di mana sebelum ini penjamin sosial diibaratkan sebagai ‘orang teraniaya’ dan sering menjadi mangsa diisytiharkan bankrap kerana peminjam gagal melangsaikan hutang.

“Bagaimanapun, dengan adanya pindaan RUUK 2016, penjamin sosial ini terselamat daripada kes-kes sedemikian,” katanya ketika berucap pada Jelajah Taklimat Rang Undang-Undang Kebankrapan (Pindaan) 2016 Jabatan Insolvensi Malaysia di Wisma Negeri.

Nurul Hidayah berkata, selain perlindungan penjamin sosial, lain-lain yang termaktub dalam lapan perubahan dasar itu adalah notis petisyen kebankrapan disampaikan secara kediri, mekanisme penyelamat, nilai minima kebankrapan dinaikkan dan pelepasan automatik.

“Turut dipinda berkenaan dengan pelepasan bankrap tanpa bantahan pemiutang, sistem satu perintah kebankrapan dan tabung bantuan insolvensi,” katanya

Menurutnya, secara keseluruhannya, RUUK 2016 akan menjadi asas kukuh bagi mengekalkan momentum Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI) sebagai sebuah jabatan yang komited dalam memberikan kualiti penyampaian dan perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat.

“Ia secara tidak langsung menyahut cabaran perkembangan ekonomi semasa selaras dengan seruan kerajaan ‘Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan,” katanya.

Akta Kebankrapan 1967 (Akta 360) telah dipinda melalui RUUK 2016 yang diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 29 Mac 2017 dab Dewan Negara pada 26 April 2017.

(petikan dari sinar harian)

Skip to content