Agensi Yang Terlibat Dalam Pengurusan Bantuan Bencana
 
Agensi-agensi dan badan-badan sukarela yang terlibat dalam pengurusan dan bantuan bencana boleh dibahagikan kepada tiga (3) kategori iaitu:
Agensi Penyelamat Utama
- Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
- SMART.
- Jabatan Perubatan Kecemasan
- Polis Di Raja Malaysia
- ATM.
Agensi Penyelamat Sokongan
 
- APM
- (mana-mana pasukan khas yang ditubuhkan)
Agensi Bantuan dan Pemulihan
 
- Jabatan Kebajikan Masyarakat
- Pejabat Daerah
- JKR
- RELA
- PBSM
- St. John Ambulance
- TNB
- STMB
- PBT
- Dan mana-mana agensi atau badan sukarela yang lain.