PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PENDAFTARAN 2019

PERKHIDMATAN

JANJI

BULAN /TAHUN

Menepati standart piagam pelanggan jabatan

Melebihi standart piagam pelanggan kementerian

Jumlah / Bilangan

perkhidmatan yang

menepati standard

yang ditetapkan di

dalam Piagam Pelanggan

Peratusan

perkhidmatan

yang menepati

standard yang

ditetapkan di

dalam Piagam

Pelanggan

Jumlah / Bilangan

perkhidmatan yang

Tidak menepati standard

yang ditetapkan di dalam Piagam

Pelanggan

Peratusan

perkhidmatan

Yang tidak  menepati

standard yang

ditetapkan di

dalam Piagam

Pelanggan

UNIT PENDAFTARAN

(1)Pendaftaran urusniaga

     JANUARI - DISEMBER 2019 150 92% 13 7.97%

(2) Pendaftaran bukan urusniaga

135  96.4%  5 3.57%

(3) Nota / pembetulan / carian

- -  -  -

(4) Proses permohonan geran hilang / rosak

 27 100% -  -

(5) Perintah jual

7 100% -  -

(6) Permohonan kebenaran pindahmilik / gadaian /pajakan

 269 100%  -  -

(7) Bicara tanah adat

 8  100%  - -

UNIT PENTADBIRAN l UNIT PEMBANGUNAN l UNIT HASIL l UNIT PENDAFTARAN l UNIT TANAH DAN TEKNIKAL

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT TANAH DAN PENGUATKUASAAN 2019

PERKHIDMATAN

JANJI

BULAN /TAHUN

Menepati standart piagam pelanggan jabatan

Melebihi standart piagam pelanggan kementerian

Jumlah / Bilangan

perkhidmatan yang

menepati standard

yang ditetapkan di

dalam Piagam Pelanggan

Peratusan

perkhidmatan

yang menepati

standard yang

ditetapkan di

dalam Piagam

Pelanggan

Jumlah / Bilangan

perkhidmatan yang

Tidak menepati standard

yang ditetapkan di dalam Piagam

Pelanggan

Peratusan

perkhidmatan

Yang tidak  menepati

standard yang

ditetapkan di

dalam Piagam

Pelanggan

UNIT TANAH / PENGUATKUASAAN

(1)PELUPUSAN

-Permohonan pemberimilikan

-Permohonan lessen pendudukan sementara

-permohonan permit bahan batuan

-Permohonan perizaban

-Pajakan tanah Rizab

     JANUARI - DISEMBER 2019

 

 -

5

 

24

 

1

-

 

38.4%

 

68.5%

 

6.2%

-

 

12

 

11

 

15

6

 

100%

61.5% 

 

31.4%

 

93.7%

100%

(2)PEMBANGUNAN

-Permohonan serah balik dan berimilik semula

-Permohonan serentak pecah sempadan dan tukar syarat tanah

-Permohonan pecah sempadan

-permohonan serah balik dan berimilik semula tanah kerajaan

Permohonan pecah bahagian

-permohonan penyatuan tanah

-Permohonan tukar syarat tanah

-Pengambilan tanah di

3

 

-

 

-

 

2

 

 2

 

 -

 1

 -

 100%

 

-

 

-

 

100%

 

 100%

 

-

 20%

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 -

 

 -

 4

 -

-

 

-

 

-

 

-

 

 -

 

-

80%

-

 

(2)TEKNIKAL

-Penguatkuasaan di bawah seksyen 425 KTN

-Penguatkuasaan di bawah seksyen 426 KTN

-Pengurusan pelanggaran syarat dibawah seksyen 127 KTN

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 -

 

-

 

-

 -

 

-

 

-

 -

 

-

 

-

UNIT PENTADBIRAN l UNIT PEMBANGUNAN l UNIT HASIL l UNIT PENDAFTARAN l UNIT TANAH DAN TEKNIKAL

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT HASIL 2019

PERKHIDMATAN

JANJI

BULAN /TAHUN

Menepati standart piagam pelanggan jabatan

Melebihi standart piagam pelanggan kementerian

Jumlah / Bilangan

perkhidmatan yang

menepati standard

yang ditetapkan di

dalam Piagam Pelanggan

Peratusan

perkhidmatan

yang menepati

standard yang

ditetapkan di

dalam Piagam

Pelanggan

Jumlah / Bilangan

perkhidmatan yang

Tidak menepati standard

yang ditetapkan di dalam Piagam

Pelanggan

Peratusan

perkhidmatan

Yang tidak  menepati

standard yang

ditetapkan di

dalam Piagam

Pelanggan

UNIT HASIL

(1)

Menerima dan menyelesaikan urusan bayaran dikaunter pungutan hasil tanah bagi pemilik tanah/ pembayar bil cukai/ resit urusniaga

     JANUARI - DISEMBER 2019  18885  100%  - -

(2)Mengembalikan resit-resit cukai tanah yang diterima melalui penghantaran pos dan berdaftar akmilik yang tiada masalah

 44  100%   - -
 

(3)Menyelesaikan permohonan pengurangan denda lewat sehingga 50%:

1Bagi permohonan yang diterima dikaunter

2Bagi permohonan melalui pos

 22   100% - -

(4) Proses permohonan pengurangan cukai tanah yang ditanam semula

1179   100%  - -

(5) Proses mengeluarkan salinan resit-resit cukai tanah untuk urusan tanah dan pendaftaran.

117   100%  - -

UNIT PENTADBIRAN l UNIT PEMBANGUNAN l UNIT HASIL l UNIT PENDAFTARAN l UNIT TANAH DAN TEKNIKAL

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNIT PEMBANGUNAN 2019

PERKHIDMATAN

JANJI

BULAN /TAHUN

Menepati standart piagam pelanggan jabatan

Melebihi standart piagam pelanggan kementerian

Jumlah / Bilangan

perkhidmatan yang

menepati standard

yang ditetapkan di

dalam Piagam Pelanggan

Peratusan

perkhidmatan

yang menepati

standard yang

ditetapkan di

dalam Piagam

Pelanggan

Jumlah / Bilangan

perkhidmatan yang

Tidak menepati standard

yang ditetapkan di dalam Piagam

Pelanggan

Peratusan

perkhidmatan

Yang tidak  menepati

standard yang

ditetapkan di

dalam Piagam

Pelanggan

UNIT PEMBANGUNAN

(1)PEMBANGUNAN SOSIAL

-Menyelaras Perlantikan MPKK bagi Kampung-Kampung Tradisi dan Kampung-Kampung Baru Cina

-Penyediaan baucer pembayaran elaun Ketua-Ketua Kampung dan Elaun Pengendalian Mesyuarat JKKK

-Menyelaras Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat meliputi program-program di bawah Kerajaan Persekutuan seperti Pendaftaran E-Kasih, Program Bantuan Rumah,Program Peningkatan Pendapatan, ASB Sejahtera, 1AZAM dan sebagainya

     JANUARI - DISEMBER 2019

19

 

 

 

342

 

 

 

20

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

(2)PEMBANGUNAN FIZIKAL

-Penyediaan Iklan/Lawatan Tapak/Tutup Sebutharga

-Tawaran Kepada Kontraktor Berjaya

-Pengeluaran dan Penyediaan Inden Kerja

-Pengesahan Siap Kerja

-Penyediaan Baucer Bayaran (sekiranya dokumen lengkap)

-Penyediaan laporan projek pembangunan dan pengemaskinian maklumat projek pembangunan daerah

 

 

 

 

 

25

25

 

25

 

25

25

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

100%

 

100%

 

100%

100%

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

UNIT PENTADBIRAN l UNIT PEMBANGUNAN l UNIT HASIL l UNIT PENDAFTARAN l UNIT TANAH DAN TEKNIKAL