pdkg

.
 
 

 VISI

Menjadikan organisasi yang unggul dalam pentadbiran Daerah dan Tanah berteraskan perkhidmatan yang mesra, berkualiti dan berintergriti.

 

MISI

Memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan dengan mesra, berkualiti dan berintegriti pada setiap masa.

 

OBJEKTIF

Merancang, melaksanakan dan memantau pembangunan daerah dengan cekap dan teratur selaras dengan visi dan misi Kerajaan Negeri Sembilan.

Merancang dan bertindak secara proaktif untuk menguruskan pembangunan tanah dan pungutan hasil dengan cekap dan teratur berlandaskan peruntukan undang - undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

Merancang dan menguruskan pentadbiran organisasi serta pembangunan  sumber manusia yang berkualiti dan dinamik.

Merancang dan melaksanakan sistem pengurusan kewangan yang cekap dengan memenuhi piagam pelanggan yang ditetapkan.

Merancangkan, menyelaraskan dan melaksanakan program sosioekonomi yang memenuhi kehendak Kerajaan  Negeri Sembilan secara berterusan.