pdkg

.
 
 

 

KAMI ANGGOTA PENTADBIRAN PEJABAT DAERAH KECIL DAN TANAH GEMAS BERJANJI UNTUK MEMBERI PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI DAN CEMERLANG SEPERTI BERIKUT :

 

MEMBERI PERKHIDMATAN DUTI SETEM DALAM TEMPOH 30 MINIT.


MENDAPATKAN PERUNTUKAN PROJEK PEMBANGUNAN LUAR BANDAR DALAM TEMPOH 6 BULAN (TERTAKLUK KEPADA CADANGAN YANG DITERIMADARIPADA JKKK SELEWAT-LEWATNYA 31 DISEMBER TIAP-TIAP TAHUN.)


MENYEDIAKAN BAUCER BAYARAN PROJEK DALAM TEMPOH 3 HARI.


MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN KELULUSAN PERMOHONAN TANAH DALAM TEMPOH 7 HARI.


MENDAFTAR HAK MILIK TANAH DALAM TEMPOH 30 HARI.


MENGHANTAR BIL - BIL CUKAI TANAH KEPADA TUAN TANAH DALAM TEMPOH 21 HARI.


PERMOHONAN BICARA KUASA TANAH DALAM TEMPOH 6 BULAN.


MENJAWAB ADUAN - ADUAN AWAM BERTULISDALAM TEMPOH 14 HARI.