pdkg

.
 
 

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

 
Penambahbaikan Proses Pengurusan Aduan Awam

Pengendalian Pengaduan Awam

Panduan Penambahbaik Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan Menerusi Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)

Panduan Menambah baik Penyampaian Perkhidmatan Menerusi Penggunaan Kios di Agensi-agensi Kerajaan

- Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2008
- Lampiran (zip fail)

Panduan Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Pembatalan PKPA, Surat PKPA dan Surat Arahan berikut:

  • tahun 2005
    Garis Panduan Bagi Mewujudkan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan Di Agensi Kerajaan

Pelaksanaan Sistem Perakaunan Berkomputer Yang Standard Di Badan-Badan Berkanun Persekutuan “Standard Accounting System For Government Agencies” (SAGA)
Dibatalkan : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 1996

Garis Panduan Bagi Melaksanakan Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam
Dibatalkan : Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 3 Tahun 1991

Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)

Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan

 
 
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.2 Tahun 2002 Garis Panduan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Anggota Perkhidmatan Awam

Garis Panduan Semakan Semula Prosedur dan Proses Kerja di Agensi Kerajaan

Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Pemantauan Penguatkuasaan Undang-undang Di Peringkat Pentadbiran Daerah

Garis Panduan Pelaksanaan Penandaarasan Dalam Perkhidmatan Awam

Panduan Mengenai Penubuhan Sistem Infrastruktur Kebangsaan Bagi Maklumat Tanah (NaLIS)

Penggunaan Butiran Maklumat Di dalam Borang Permohonan dan Kriteria Tertentu Sebagai Asas Membuat Keputusan Ke Atas Permohonan

Panduan Mengenai Mesyuarat Pagi

Garis Panduan Sistem Perakaunan Mikro (SPM)

Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan

Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam

Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Borang Tindakan Kerja
 
1 l 2