3.         Borang Soal  Selidik   Kajian   Kepuasan   Pelanggan   PSUKNS   2017   ini   boleh didapati di Portal Rasmi Kerajaan Negeri Sembilan di ruangan INFORMASI  atau http://10.55.250.138/survey/index.php?sid=45219&newtest=Y&lang=ms bagi capaian terus. Sehubungan dengan itu, YB. Dato' / YAA. Dato' / YBhg. Dato' / tuan dan semua pegawai di bawah selian YB. Dato' / YAA. Dato' / YBhg. Dato' / tuan dijemput untuk melapangkan masa bagi menjawab soal selidik tersebut‚ÄčKajian ini akan berakhir pada 28 Julai 2017